ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز انفورماتیک اداره تغذیه اداره سراها اداره رفاه امور دانشجویی معاونت دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها


اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيمسال دوم 1402

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيمسال اول 1402

ثبت نام وام هاي ضروري و وديعه مسکن نيمسال دوم 1401

ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيمسال دوم 1401

ثبت نام انواع وام هاي دانشجويي نيمسال اول 1401

اطلاعيه وام هاي دانشجويي نيمسال دوم 1400

اطلاعيه وام هاي دانشجويي در نيم سال دوم سال تحصيلي 1401-1400

ثبت نام کليه وامهاي دانشجويي نيمسال اول 1400

ثبت نام کليه وامهاي دانشجويي نيمسال اول 1400

وام دانشجويان شبانه تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي

   

مهمترین پیوندها