ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر
   تعداد کل گروه ها : 30 مورد  

 
نام گروه : اداره تربيت بدني دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 81بار
 
 
نام گروه : کارگاه آموزشي مديريت استرس
تعداد تصاویر داخلی : 1
تعداد مشاهده : 30بار
 
 
نام گروه : همايش نيمه گمشده ( توهم هاي رايج در قبال عشق و...)
تعداد تصاویر داخلی : 4
تعداد مشاهده : 89بار
 
 
نام گروه : کارگاه آموزشي مديريت استرس کارکنان
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 30بار
 
 
نام گروه : اخبار مرکز مشاوره
تعداد تصاویر داخلی : 1
تعداد مشاهده : 9بار
 
 
نام گروه : نمايشگاه عکس
تعداد تصاویر داخلی : 5
تعداد مشاهده : 52بار
 
 
نام گروه : پخش و نقد روانشناختي فيلم
تعداد تصاویر داخلی : 6
تعداد مشاهده : 112بار
 
 
نام گروه : خدمات مرکز مشاوره دانشجويي در اردوي فرهنگي ميعاد مهر
تعداد تصاویر داخلی : 10
تعداد مشاهده : 91بار
 
 
نام گروه : برگزاري طرح سلامت 94
تعداد تصاویر داخلی : 7
تعداد مشاهده : 65بار
 
 
نام گروه : برگزاري کارگاههاي آموزشي طرح سمن در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 12
تعداد مشاهده : 219بار
 
 
نام گروه : ميعاد مهر 1393
تعداد تصاویر داخلی : 2
تعداد مشاهده : 143بار
 
 
نام گروه : برگزاري کارگاههاي آموزشي طرح سمن در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 9
تعداد مشاهده : 123بار
 
 
نام گروه : برگزاري پنل آزاد دانشجويي در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 12
تعداد مشاهده : 122بار
 
 
 
 
 
 
نام گروه : كارگاه آموزش پيشگيري از اعتياد
تعداد تصاویر داخلی : 9
تعداد مشاهده : 174بار
 
 
 
 
نام گروه : حضور مركز مشاوره دانشجويي در نمايشگاه مهر و مرهم
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 87بار
 
 
نام گروه : ميعاد مهر 1391
تعداد تصاویر داخلی : 6
تعداد مشاهده : 362بار
 
 
نام گروه : كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد(هفته خوابگاه ها)
تعداد تصاویر داخلی : 5
تعداد مشاهده : 113بار
 
 
1 2
 
   

مهمترین پیوندها