اطلاعيه وام هاي دانشجويي نيمسال دوم 1400

به اطلاع کليه دانشجويان غير شاغل و غير بورسيه متقاضي وام ميرساند . پس از مطالغه دقيق اطلاعيه ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي

فرم سندتعهد محضري

   
فرستنده : اداره رفاه
   
تعدادمشاهده : 372 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401