اطلاعيه شماره 4

اطلاعيه شماره 4

دانشجويان محترم خواهشمن است ضمن مطالعه کامل اطلا عيه هاي شماره 3-2-1، از طريق سامانه الکترونيکي حوزه معاونت دانشجويي(بوستان ) و فضاي مجازي، در صورت بروز هر گونه سوال مي توانيد از راههاي ارتباطي ذيل اقدام نماييد.

 

شماره تماس
اداره امور خوابگاهها 32452308-017
اداره امور خوابگاهها 32452309-017
مرکز انفورماتيک حوزه معاونت دانشجويي 32450225-017
دفتر معاونت دانشجويي 32452300-017
دفتر مدير دانشجويي 32452301-017

فضاي مجازي
Student.gau
student_vp_gau @

 

حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 831 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401