اطلاعيه شماره 3

اطلاعيه شماره 3

به اطلاع آندسته از دانشجويان محترمي که تاکنون موفق به ثبت درخواست خوابگاه براي نيم سال دوم سال تحصيلي 1401-1400 نشده اند مي رساند، بر اساس آخرين مصوبه ستاد ملي کرونا در خصوص بازگشايي کامل مراکز آموزش عالي کشور و از سرگيري آموزش حضوري از 14فروردين ماه سال 1401، دانشجويان گرامي مي بايست طبق زمان هاي اعلام شده در ذيل نسبت به ثبت درخواست خوابگاه از طريق سامانه الکترونيکي حوزه معاونت دانشجويي (بوستان) به آدرس:   https://boostan.gau.ac.ir و دانشجويان فاقد پرونده در پورتال دانشجويان صندوق رفاه به آدرس: http://bp.swf.ir  نسبت به ايجاد مقطع و يا تشکيل پرونده اقدام نمايند.( لازم به ذکر است بازه زماني جدول ذيل به دليل محدوديت زماني در واگذاري خوابگاهها قابل تمديد نمي باشد).


جدول زمانبندي درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق نيمسال دوم 1401-1400

زمان درخواست 
تمام مقاطع کارشناسي و دکتري از ورودي سال 1397به بعد 15-1401/01/14
مقطع کارشناسي ارشد از ورودي سال 1399 به بعد 15-1401/01/14
زمان بررسي 1401/01/16
انتخاب اتاق 18-1401/01/17

توضيحات:
1- دانشجوياني که در خوابگاه اسکان داشتند و در حال حاضر وضعيت اسکان آنان مشخص است نياز به درخواست مجدد خوابگاه و انتخاب اتاق از طريق سامانه بوستان را نخواهند داشت.
2- دانشجويان قبل از ثبت نام خوابگاه مي بايست نسبت به پرداخت بدهي اجاره بهاء خوابگاه سنوات گذشته از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان به آدرس http://bp.swf.ir  اقدام نمايند. در غير اينصورت در اولويت دريافت خوابگاه قرار نخواهند گرفت.
3- اسکان دانشجويان در اتاق ها با اولويت ظرفيت کامل خواهد بود و امکان کاهش ظرفيت با توجه به تعداد تقاضاي دانشجويان وجود نخواهد داشت.
4- هنگام حضور در خوابگاه و اسکان در اتاقها همراه داشتن لوازم شخصي از جمله (تشک- پتو- بالشت- ملحفه) الزامي مي باشد.
5- دانشجوياني ورودي سال (1400و 1399) که  تاکنون هزينه استهلاک خوابگاه خود را واريز نکرده اند مي بايست نسبت به واريز مبلغ 1.500.000 ريال معادل (يکصد و پنجاه هزار تومان) به شماره حساب 3190011479 بانک تجارت شعبه دانشگاه 31500اقدام نمايند و اصل فيش واريزي را مي بايست هنگام اسکان در خوابگاه تحويل اداره امور خوابگاهها واقع در پرديس دانشگاه – ساختمان حوزه معاونت دانشجويي نمايند.
6- اقلام موجود در اتاقهاي دانشجويان سنواتي با مسئوليت خود دانشجوبه انبارهاي خوبگاهها منتقل خواهد شد.
7- همراه داشتن کارت واکسن با تزريق (3دوز) که مورد تاييد مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه باشد الزامي خواهد بود.
8- الويت اسکان با دانشجويان سنوات مجاز مي باشد.
9- دانشجويان گرامي مي بايست فرم اسکان را از اداره امور خوابگاهها تحويل گرفته و هنگام اسکان در خوابگاه تحويل دفتر سرپرستي خوابگاهها نمايند.
10- دانشجويان (بومي، شبانه و سنواتي) مي بايست از تاريخ 1401/01/22 به اداره امور خوابگاهها مراجعه و يا با شماره 9-32452308-017 تماس حاصل فرمايند.

 


حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1393 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401