بازديد رياست دانشگاه و مديران از سلف سرويس دانشجويي

بازديد دکتر نجفي‌نژاد رياست محترم دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان از فضاي کالبدي سلف سرويس دانشجويي دانشگاه جهت خدمات دهي مناسب به دانشجويان به مناسبت آموزش حضوري دانشجويان و فرا رسيدن ماه مبارک رمضان.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 263 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401