نشست مدير امور دانشجويي دانشگاه با پيمانکار منتخب سلف سرويس دانشجويي

باهدف آمادگي دانشگاه درخصوص ميزباني از حضور دانشجويان صورت گرفت: نشست مشترک مدير محترم دانشجويي با پيمانکار منتخب سلف سرويس.
در اين نشست که در روز دوشنبه مورخ 8 فروردين ماه انجام شد مدير محترم دانشجويي دانشگاه به تشريح برنامه هاي سلف سرويس و همزماني بازگشايي دانشگاه‌ها و شروع ماه مبارک رمضان پرداختند و نحوه طبخ و توزيع غذاي دانشجويي، کيفيت خريد مواد اوليه و کيفيت طبخ مواد غذايي را جز اولويت‌هاي مهم حوزه معاونت دانشجويي مطرح کردند.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 214 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401